Timetable.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
17:00 - 17:30
Wing Chun Kung Fu
Wing Chun Kung Fu
Wing Chun Kung Fu
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Monday

 • Wing Chun Kung Fu
  17:00 - 20:00

Wednesday

 • Wing Chun Kung Fu
  17:00 - 20:00

Friday

 • Wing Chun Kung Fu
  17:00 - 19:30
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
17:00 - 17:30
Wing Chun Kung Fu
Wing Chun Kung Fu
Wing Chun Kung Fu
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Monday

 • Wing Chun Kung Fu
  17:00 - 20:00

Wednesday

 • Wing Chun Kung Fu
  17:00 - 20:00

Friday

 • Wing Chun Kung Fu
  17:00 - 19:30
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!